DANH MỤC

Quy định chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 48/TT-BTP quy định chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017

Nội dung Thông tư 48/2017/TT-BTC

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp