DANH MỤC

Công văn hướng dẫn khai thác tài khoản hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn hướng dẫn khai thác tài khoản hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 26/4/2016 Sở Tư pháp đã có Công văn số 491/STP-KSTTHC về việc hướng dẫn khai thác tài khoản hệ thống quản lý và dánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính gửi Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở Tư pháp đăng tải toàn bộ tên tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn.

Đề nghị các đơn vị tải về để thực hiện

Công văn 491/STP-KSTTHC

Danh mục tài khoản

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp