DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC đến ngày 15/12

STT

Mã hồ sơ Người nộp Chủ hồ sơ  Tên hồ sơ

Ngày tiếp nhân

1 000.00.14.H56-201210-1021 LÊ THỊ HẢI LÊ THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 10/12/2020
2 000.00.14.H56-201209-1053 TRỊNH ĐĂNG TUẤN TRỊNH ĐĂNG TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 09/12/2020
3 000.00.14.H56-201209-1044 TRẦN VĂN BÌNH TRẦN VĂN BÌNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 09/12/2020
4 000.00.14.H56-201208-1079 CAO TIẾN ĐOAN CAO TIẾN ĐOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
5 000.00.14.H56-201208-1057 NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
6 000.00.14.H56-201208-1036 NGUYỄN THỊ THU HẰNG NGUYỄN THỊ THU HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
7 000.00.14.H56-201208-1027 TRẦN VĂN ĐIỆP TRẦN VĂN ĐIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
8 000.00.14.H56-201208-1025 NGUYỄN THỊ LÝ NGUYỄN THỊ LÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
9 000.00.14.H56-201208-1005 nguyễn phúc nguyên Nguyễn Thị Nhung Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
10 000.00.14.H56-201208-1001 ĐÀO XUÂN TUẤN NGUYỄN THỊ ÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/12/2020
11 000.00.14.H56-201207-1128 VŨ MẠNH HƯNG VŨ MẠNH HƯNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/12/2020
12 000.00.14.H56-201207-1102 PHẠM VĂN ĐỨC PHẠM VĂN ĐỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/12/2020
13 000.00.14.H56-201207-1094 TRỊNH THỊ THỦY TRỊNH THỊ THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/12/2020
14 000.00.14.H56-201207-1039 PHẠM NGUYÊN HỒNG PHẠM NGUYÊN HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/12/2020
15 000.00.14.H56-201207-1024 PHẠM THỊ TUYẾT PHẠM THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/12/2020
16 000.00.14.H56-201204-1068 NGUYỄN HỮU CÔNG NGUYỄN HỮU CÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
17 000.00.14.H56-201204-1069 NGUYỄN VĂN NINH NGUYỄN VĂN NINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
18 000.00.14.H56-201204-1038 PHẠM VĂN THỨC PHẠM VĂN THỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
19 000.00.14.H56-201204-1036 ĐỖ THỊ TUYẾN ĐỖ THỊ TUYẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
20 000.00.14.H56-201204-1023 NGÔ HUYỀN TRANG NGÔ HUYỀN TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
21 000.00.14.H56-201204-1014 LÊ VĂN GIỚI LÊ VĂN GIỚI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
22 000.00.14.H56-201204-1003 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG VŨ THỊ HƯƠNG GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/12/2020
23 000.00.14.H56-201202-1047 VŨ THUỲ TRANG VŨ THUỲ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/12/2020
24 000.00.14.H56-201203-0032 NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/12/2020
25 000.00.14.H56-201203-0026 BÙI VĂN THẮNG BÙI VĂN THẮNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/12/2020
26 000.00.14.H56-201203-0006 Nguyễn Xuân Khánh Nguyễn Xuân Khánh Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/12/2020
27 000.00.14.H56-201203-0004 Nguyễn Thị Luyện Nguyễn Thị Luyện Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 03/12/2020
28 000.00.14.H56-201202-1070 TRƯƠNG ĐÌNH TIẾN TRƯƠNG ĐÌNH TIẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/12/2020
29 000.00.14.H56-201201-1070 NGUYỄN ANH TUẤN NGUYỄN ANH TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/12/2020
30 000.00.14.H56-201202-1014 HOÀNG VĂN NHƯ HOÀNG VĂN NHƯ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/12/2020
31 000.00.14.H56-201202-1005 NGUYỄN VĂN ĐỒNG NGUYỄN VĂN ĐỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/12/2020
32 000.00.14.H56-201202-1003 TRẦN TIẾN QUÂN NGUYỄN THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 02/12/2020
33 000.00.14.H56-201130-1110 HOÀNG VĂN VỌNG HOÀNG VĂN VỌNG Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 01/12/2020
34 000.00.14.H56-201201-0028 NGUYỄN ĐÌNH LỢI NGUYỄN ĐÌNH LỢI Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 01/12/2020
35 000.00.14.H56-201201-0027 Hoàng Văn Vọng Hoàng Văn Vọng Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 01/12/2020
36 000.00.14.H56-201201-0002 Ngô Xuân Chiến Ngô Xuân Chiến Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại 01/12/2020
37 000.00.14.H56-201201-1038 BÙI VĂN DỤ BÙI VĂN DỤ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/12/2020
38 000.00.14.H56-201201-0001 NGÔ XUÂN CHIẾN NGÔ XUÂN CHIẾN Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 01/12/2020
39 000.00.14.H56-201201-1028 NGÔ THỊ NGÔN NGÔ THỊ NGÔN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/12/2020
40 000.00.14.H56-201201-1009 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGUYỄN THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 01/12/2020
41 000.00.14.H56-201130-1015 BÙI SỸ HAI Bùi Sỹ Hai Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
42 000.00.14.H56-201130-1108 LÊ THỊ HUYỀN LÊ THỊ HUYỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
43 000.00.14.H56-201130-1101 MAI THỊ OANH MAI THỊ OANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
44 000.00.14.H56-201130-1102 PHẠM VĂN VINH PHẠM VĂN VINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
45 000.00.14.H56-201130-1098 LÊ BÁ ĐẠT LÊ BÁ ĐẠT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
46 000.00.14.H56-201130-0018 LÊ THỊ THÚY VÂN LÊ THỊ THÚY VÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
47 000.00.14.H56-201130-1094 VŨ THỊ THU HIỀN VŨ THỊ THU HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
48 000.00.14.H56-201130-1089 LẠI THỊ XUÂN LẠI THỊ XUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
49 000.00.14.H56-201130-1085 PHẠM THỊ PHƯƠNG PHẠM THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
50 000.00.14.H56-201130-1077 NGUYỄN VĂN TRUNG NGUYỄN VĂN TRUNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
51 000.00.14.H56-201130-0003 HÀ VĂN CHON HÀ VĂN CHON Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
52 000.00.14.H56-201130-1064 TRẦN VĂN THỊNH TRẦN VĂN THỊNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
53 000.00.14.H56-201130-1059 NGUYỄN THẾ XUÂN NGUYỄN THẾ XUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
54 000.00.14.H56-201130-1047 PHAN THỊ KIỀU PHAN THỊ KIỀU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
55 000.00.14.H56-201130-1046 NGUYỄN TRỌNG LONG NGUYỄN TRỌNG LONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
56 000.00.14.H56-201130-1045 LÊ VĂN THƠM LÊ VĂN THƠM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
57 000.00.14.H56-201130-1041 NGUYỄN THỊ HIỀN NGUYỄN THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
58 000.00.14.H56-201130-0002 ĐỒNG THỊ THU ĐỒNG THỊ THU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
59 000.00.14.H56-201130-1032 MAI THỊ NGỌC QUỲNH MAI THỊ NGỌC QUỲNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
60 000.00.14.H56-201130-1030 LÊ THỊ THUẬN LÊ THỊ THUẬN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
61 000.00.14.H56-201130-1017 LÊ THỊ BÍCH HỒNG LÊ THỊ BÍCH HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
62 000.00.14.H56-201130-1014 LÊ THỊ HOA LÊ THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
63 000.00.14.H56-201130-1016 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
64 000.00.14.H56-201130-1008 HÀ SỸ ĐÔNG HÀ SỸ ĐÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
65 000.00.14.H56-201130-1007 TRỊNH THỊ HOÀI TRỊNH THỊ HOÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
66 000.00.14.H56-201130-1006 TỐNG THỊ HIỀN TỐNG THỊ HIỀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
67 000.00.14.H56-201127-1044 NGUYỄN HỮU LƯU NGUYỄN HỮU LƯU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
68 000.00.14.H56-201130-1002 TĂNG VĂN THẠO TĂNG VĂN THẠO Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/11/2020
69 000.00.14.H56-201127-0001 ĐẶNG QUANG NAM ĐẶNG QUANG NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
70 000.00.14.H56-201127-1046 DƯƠNG ĐÌNH SƠN DƯƠNG ĐÌNH SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
71 000.00.14.H56-201127-1068 BÙI THỊ NGA BÙI THỊ NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
72 000.00.14.H56-201127-1061 ĐÀO DUY HUY ĐÀO DUY HUY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
73 000.00.14.H56-201127-1057 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
74 000.00.14.H56-201127-1056 LÊ VĂN TÙNG LÊ VĂN TÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
75 000.00.14.H56-201127-1050 QUÁCH VĂN MỚI QUÁCH VĂN MỚI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
76 000.00.14.H56-201127-1052 CAO VĂN THỊNH CAO VĂN THỊNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
77 000.00.14.H56-201127-1051 CAO VĂN TRƯỜNG CAO VĂN TRƯỜNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
78 000.00.14.H56-201127-1049 BÙI NGỌC HIẾU BÙI NGỌC HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
79 000.00.14.H56-201127-1045 ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
80 000.00.14.H56-201127-1043 NGUYỄN THỊ THÀNH NGUYỄN THỊ THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
81 000.00.14.H56-201127-1036 LƯƠNG THỊ THỦY LƯƠNG THỊ THỦY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
82 000.00.14.H56-201127-1034 NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
83 000.00.14.H56-201127-1031 TRƯƠNG THỊ HỒNG TRƯƠNG THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
84 000.00.14.H56-201127-1027 TỐNG VĂN TÙNG TỐNG VĂN TÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
85 000.00.14.H56-201127-1023 NGUYỄN THỊ NHẠN NGUYỄN THỊ NHẠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
86 000.00.14.H56-201127-1021 ĐỖ XUÂN TRIỀU ĐỖ XUÂN TRIỀU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
87 000.00.14.H56-201127-1020 NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
88 000.00.14.H56-201127-1019 NGUYỄN THỊ HUẾ NGUYỄN THỊ HUẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
89 000.00.14.H56-201127-1012 HOÀNG TRUNG HIẾU HOÀNG TRUNG HIẾU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
90 000.00.14.H56-201127-1014 PHẠM THỊ LIÊN PHẠM THỊ LIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
91 000.00.14.H56-201127-1004 LA ĐỨC LONG LA ĐỨC LONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
92 000.00.14.H56-201127-1003 PHẠM QUỐC VIỆT PHẠM QUỐC VIỆT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 27/11/2020
93 000.00.14.H56-201126-1062 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
94 000.00.14.H56-201126-1061 NGUYỄN NHO ĐÔNG NGUYỄN NHO ĐÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
95 000.00.14.H56-201126-1055 MAI HỒNG DIỆP MAI HỒNG DIỆP Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
96 000.00.14.H56-201126-1053 LÊ THỊ XẠ LÊ THỊ XẠ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
97 000.00.14.H56-201126-1052 NGUYỄN THỊ NGÂN NGUYỄN THỊ NGÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
98 000.00.14.H56-201126-1050 VŨ VĂN HÙNG VŨ THỊ HÀ TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
99 000.00.14.H56-201126-1046 LƯỜNG HUY HIẾN LƯỜNG HUY HIẾN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020
100 000.00.14.H56-201126-1040 ĐỖ THỊ THÀNH ĐỖ THỊ THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 26/11/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp