DANH MỤC

Kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 25/12/2020 đến ngày 14/01/2021)

STT Mã hồ sơ Người nộp Chủ hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tiếp nhân
1 000.00.14.H56-210112-0007 MAI THỊ HÀ MAI THỊ HÀ Cấp thẻ đấu giá viên 12/01/2021
2 000.00.14.H56-210111-0002 VŨ THANH PHONG VŨ THANH PHONG Cấp thẻ đấu giá viên 11/01/2021
3 000.00.14.H56-210108-1060 NGUYỄN HOÀNG LONG NGUYỄN HOÀNG LONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 08/01/2021
4 000.00.14.H56-210107-1050 NGUYỄN THỊ THÚY NGUYỄN THỊ THÚY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/01/2021
5 000.00.14.H56-210107-1012 TRỊNH TRỌNG NAM TRỊNH TRỌNG NAM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 07/01/2021
6 000.00.14.H56-210107-0003 NGUYỄN THỊ HUỆ NGUYỄN VIỆT ĐỨC Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 07/01/2021
7 000.00.14.H56-210107-0002 MAI THỊ HÀ MAI THỊ HÀ Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá 07/01/2021
8 000.00.14.H56-210107-0001 MAI THỊ HÀ MAI THỊ HÀ Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 07/01/2021
9 000.00.14.H56-210106-0016 HÀ HUY HIỆU HÀ HUY HIỆU Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 06/01/2021
10 000.00.14.H56-210106-0015 LÊ DUY NAM LÊ DUY NAM Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 06/01/2021
11 000.00.14.H56-210106-0007 LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 06/01/2021
12 000.00.14.H56-210106-0005 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN NGUYỄN ĐĂNG TUẤN Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 06/01/2021
13 000.00.14.H56-210106-0001 Thiều Quang Luyện Thiều Quang Luyện Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 06/01/2021
14 000.00.14.H56-210106-1006 VI VĂN LƯƠNG VI VĂN LƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 06/01/2021
15 000.00.14.H56-210105-1065 TRỊNH QUỐC THÀNH TRỊNH QUỐC THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 05/01/2021
16 000.00.14.H56-210105-1044 hà huy hiệu Hà Huy Hiệu Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 05/01/2021
17 000.00.14.H56-210105-0006 LÊ THỊ QUỲNH LÊ THỊ QUỲNH Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 05/01/2021
18 000.00.14.H56-210104-0043 BÙI THẾ HUỆ BÙI THẾ HUỆ Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 04/01/2021
19 000.00.14.H56-210104-1079 NGUYỄN VĂN TOÀN NGUYỄN VĂN TOÀN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
20 000.00.14.H56-210104-1075 NGUYỄN VĂN TÁ NGUYỄN VĂN TÁ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
21 000.00.14.H56-210104-1067 LÊ THỊ GIANG LÊ THỊ GIANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
22 000.00.14.H56-210104-1064 LÊ NGỌC XUÂN LÊ NGỌC XUÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
23 000.00.14.H56-210104-1062 LÊ TRỌNG HÙNG LÊ TRỌNG HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
24 000.00.14.H56-210104-1065 NGUYỄN VĂN HÙNG NGUYỄN VĂN HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
25 000.00.14.H56-210104-1058 HỒ NGỌC MINH HỒ NGỌC MINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
26 000.00.14.H56-210104-1049 NGUYỄN VƯƠNG LINH NGUYỄN VƯƠNG LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
27 000.00.14.H56-210104-0001 MAI THẾ TIẾN MAI THẾ TIẾN Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 04/01/2021
28 000.00.14.H56-210104-1023 NGUYỄN THỊ THÚY NGUYỄN THỊ THÚY Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
29 000.00.14.H56-210104-1022 NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN TIẾN DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 04/01/2021
30 000.00.14.H56-201231-1062 TRƯƠNG THỊ NGA TRƯƠNG THỊ NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
31 000.00.14.H56-201231-1054 PHẠM THỊ LAN PHẠM THỊ LAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
32 000.00.14.H56-201231-1042 LÊ THỊ HẢI LÊ THỊ HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
33 000.00.14.H56-201231-1039 NGUYỄN NGỌC TÂN NGUYỄN NGỌC TÂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
34 000.00.14.H56-201231-1038 LÊ BÁ LINH LÊ BÁ LINH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
35 000.00.14.H56-201231-1030 BÙI VĂN DŨNG BÙI VĂN DŨNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
36 000.00.14.H56-201231-1031 NGUYỄN VĂN SƠN NGUYỄN VĂN SƠN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
37 000.00.14.H56-201231-1021 NGUYỄN VĂN ĐẬU NGUYỄN VĂN ĐẬU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
38 000.00.14.H56-201231-1020 TRƯƠNG CÔNG TUẤN TRƯƠNG CÔNG TUẤN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
39 000.00.14.H56-201231-1011 BÙI MINH CHÂM BÙI MINH CHÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 31/12/2020
40 000.00.14.H56-201230-1069 LƯU VĂN HOAN LƯU VĂN HOAN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
41 000.00.14.H56-201230-1061 LÊ THỊ PHƯƠNG LÊ THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
42 000.00.14.H56-201230-1060 VŨ MINH HOÀNG VŨ MINH HOÀNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
43 000.00.14.H56-201230-1054 Hoàng Trọng Giáp Hoàng Trọng Giáp Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 30/12/2020
44 000.00.14.H56-201230-1049 NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
45 000.00.14.H56-201230-1044 NGUYỄN THANH VIỆT NGUYỄN THANH VIỆT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
46 000.00.14.H56-201230-1041 LƯƠNG VĂN PHƯƠNG LƯƠNG VĂN PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
47 000.00.14.H56-201230-1032 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
48 000.00.14.H56-201230-1016 NGÔ THỊ HƯƠNG NGÔ THỊ HƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
49 000.00.14.H56-201230-1019 NGUYỄN THỊ THU TRANG NGUYỄN THỊ THU TRANG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
50 000.00.14.H56-201230-1022 LÊ THỊ HÀ LÊ THỊ HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 30/12/2020
51 000.00.14.H56-201229-0005 NGUYỄN THỊ DUYÊN TRẦN KIỂU ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
52 000.00.14.H56-201229-0003 LÊ NGỌC HÀ LÊ NGỌC HÀ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
53 000.00.14.H56-201229-0002 NGÔ QUỐC HƯNG NGÔ QUỐC HƯNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
54 000.00.14.H56-201229-1070 NGUYỄN TIẾN LỆ NGUYỄN TIẾN LỆ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
55 000.00.14.H56-201229-1069 HÀ VĂN HÓA HÀ VĂN HÓA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
56 000.00.14.H56-201229-1066 NGUYỄN THỊ MINH HẢI NGUYỄN THỊ MINH HẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
57 000.00.14.H56-201229-0001 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản 29/12/2020
58 000.00.14.H56-201229-1057 LƯU THỊ PHƯƠNG LƯU THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
59 000.00.14.H56-201229-1055 LÊ THANH TÙNG LÊ THANH TÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
60 000.00.14.H56-201229-1036 DIỆP LINH THẮM DIỆP LINH THẮM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
61 000.00.14.H56-201229-1016 VĂN HUY PHÚC VĂN THỊ HẬU Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
62 000.00.14.H56-201229-1017 NGUYỄN PHAN ANH NGUYỄN PHAN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
63 000.00.14.H56-201229-1013 ĐÀO VĂN THÀNH ĐÀO VĂN THÀNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
64 000.00.14.H56-201229-1007 LÊ MẠNH HÙNG LÊ MẠNH HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
65 000.00.14.H56-201229-1005 PHẠM HƯNG LONG PHẠM HƯNG LONG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
66 000.00.14.H56-201229-1002 NGUYỄN THANH LƯƠNG NGUYỄN THANH LƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 29/12/2020
67 000.00.14.H56-201228-0027 LÊ VĂN BIỂN LÊ VĂN BIỂN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
68 000.00.14.H56-201224-1045 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
69 000.00.14.H56-201228-1092 PHẠM DUY KIÊN PHẠM DUY KIÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
70 000.00.14.H56-201228-1085 LƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG LƯƠNG THỊ LAN PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
71 000.00.14.H56-201228-1081 NGUYỄN VĂN THUẦN NGUYỄN VĂN THUẦN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
72 000.00.14.H56-201228-1080 QUÁCH VĂN QUÝ QUÁCH VĂN QUÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
73 000.00.14.H56-201228-1073 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT NGA TRƯƠNG THỊ NGUYỆT NGA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
74 000.00.14.H56-201228-1072 LƯU HUY KHẢI LƯU HUY KHẢI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
75 000.00.14.H56-201228-1070 TRỊNH THỦY HẰNG TRỊNH THỦY HẰNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
76 000.00.14.H56-201228-1061 NGUYỄN THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
77 000.00.14.H56-201228-1052 HOÀNG THỊ HỒNG Hoàng Thị Hồng Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên 28/12/2020
78 000.00.14.H56-201228-1051 BÙI QUANG THẮNG BÙI ĐỨC ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
79 000.00.14.H56-201228-1047 LƯỜNG THỊ PHƯỢNG LƯỜNG THỊ PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
80 000.00.14.H56-201228-1041 NGUYỄN THỊ LỆ NGUYỄN THỊ LỆ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
81 000.00.14.H56-201228-1043 LÊ THỊ HẠNH LÊ THỊ HẠNH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
82 000.00.14.H56-201228-1038 TRỊNH KHẮC THỂ TRỊNH KHẮC THỂ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
83 000.00.14.H56-201228-1039 TRỊNH THỊ HUẾ TRỊNH THỊ HUẾ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
84 000.00.14.H56-201228-1031 LÊ VIẾT PHƯỢNG LÊ VIẾT PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
85 000.00.14.H56-201228-1008 CẦM THỊ TUYẾT CẦM THỊ TUYẾT Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
86 000.00.14.H56-201228-1004 MAI ĐỨC THẮNG MAI ĐỨC THẮNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
87 000.00.14.H56-201228-1001 LÊ VĂN LƯỢNG LÊ VĂN LƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 28/12/2020
88 000.00.14.H56-201225-1065 NGUYỄN VĂN QUÝ NGUYỄN VĂN QUÝ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
89 000.00.14.H56-201225-1051 PHẠM THỊ PHƯƠNG PHẠM THỊ PHƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
90 000.00.14.H56-201225-1057 LÊ MINH ĐỨC LÊ MINH ĐỨC Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
91 000.00.14.H56-201225-1053 HOÀNG THỊ TÂM HOÀNG THỊ TÂM Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
92 000.00.14.H56-201225-1054 TRẦN VĂN ANH TRẦN VĂN ANH Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
93 000.00.14.H56-201225-1050 TRƯƠNG MẠNH HÙNG TRƯƠNG MẠNH HÙNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
94 000.00.14.H56-201225-1046 CAO VĂN TÀI CAO VĂN TÀI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
95 000.00.14.H56-201225-1037 NGUYỄN VĂN CÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
96 000.00.14.H56-201225-1033 LÊ VĂN THÁI LÊ VĂN THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
97 000.00.14.H56-201225-1032 PHẠM THỊ PHƯỢNG PHẠM THỊ PHƯỢNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
98 000.00.14.H56-201225-1024 NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
99 000.00.14.H56-201225-1020 LÊ VĂN THÁI LÊ VĂN THÁI Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020
100 000.00.14.H56-201225-1010 TRỊNH THỊ THƯƠNG TRỊNH THỊ THƯƠNG Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 25/12/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp