DANH MỤC

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh
Ngày 22/4/2014, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 532/KH-STP về việc kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thông qua hoạt động kiểm tra để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực, đồng thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực, đưa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh thực sự đi vào nề nếp

Nội dung kiểm tra: công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013. Cụ thể:

– Ở cấp huyện: Kiểm tra việc cho phép tháy đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc; cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp, việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, sổ sách theo dõi chứng thực, việc niêm yết các thủ tục hành chính về chứng thực theo quy định; công tác kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực cho UBND các xã, phường, thị trấn.

– Ở cấp xã: Kiểm tra việc đăng ký lại việc sinh, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ đăng ký hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nhận nuôi con nuôi; công tác ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ các giấy tờ hộ tịch, lưu trữ sổ hộ tịch. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính về hộ tịch theo quy định. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã, việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, sổ sách chứng thực; việc niêm yết các thủ tục hành chính về chứng thực theo quy định

Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra các nội dung trên tại 06 huyện, thị xã, thành phố và 14 xã, phường, thị trấn tại các đơn vị: Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thường Xuân, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hóa. Thời gian đi kiểm tra từ ngày 01/8/2014 đến ngày 30/9/2014. Các huyện, thị xã, thành phố không được Sở Tư pháp trực tiếp kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch kiểm tra theo nội dung của Kế hoạch và báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2014.

Hà Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp