DANH MỤC

NGÀNH TƯ PHÁP THANH HÓA 33 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (17/5/1983 – 17/5/2016)

NGÀNH TƯ PHÁP THANH HÓA 33 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (17/5/1983 – 17/5/2016)
Sở Tư pháp Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 326/TC/UBTH ngày 17/5/1983 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Sau hơn 3 thập niên nỗ lực phấn đấu, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bằng ý chí tự lực, tự cường, ngành Tư pháp Thanh Hoá không ngừng lớn mạnh, trưởng thành.

 

Thời kỳ đầu mới được thành lập ngành Tư pháp được giao 6 nhiệm vụ, đến nay ngành đã được giao 34 nhiệm vụ, đây là trọng trách hết sức nặng nề. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của ngành cũng được tăng cường củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập bộ máy của Sở chỉ có một Giám đốc và 4 phòng nghiệp vụ với 12 cán bộ, đến nay, đã có 8 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số trên 120 cán bộ, công chức, viên chức, 100% cán bộ tốt nghiệp đại học Luật hoặc đại học khác. Nhiều đồng chí có bằng thạc sỹ luật, chuyên viên cao cấp. Với đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, ngày càng được chuẩn hoá về chuyên môn, tận tâm trong thi hành công vụ, với truyền thống đoàn kết, ngành Tư pháp tỉnh đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đã không ngừng tự đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những đề xuất, giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ mới để tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các lĩnh vực công tác Tư pháp trọng tâm, xây dựng, thẩm định, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, quản lý nhà nước về hộ tịch, luật sư, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính đều đạt kết quả bền vững, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, chỗ dựa tin cậy của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý về lĩnh vực công tác tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng văn bản, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật, xây dựng cơ chế, chính sách, thể chế quản lý, chỉ đạo, điều hành theo pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với việc tập trung triển khai toàn diện công tác tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, như dự án khu liên hợp lọc hóa dầu và các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái Bến En, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa…;
Sở Tư pháp cũng là đơn vị xung kích đi đầu với nhiều đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, như tham mưu cho tỉnh xây dựng, triển khai các đề án về công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân miền núi, miền biển, hướng dẫn, lựa chọn, ứng dụng các mô hình, hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin theo mô hình “kiềng ba chân” trong cấp phiếu Lý lịch tư pháp, chấm dứt hoàn toàn tình trạng cấp phiếu Lý lịch tư pháp chậm cho công dân; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phần mềm vào hoạt động quản lý, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực công tác tư pháp, đăng ký, quản lý hộ tịch, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật…; đẩy mạnh xã hội hóa và quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp, luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; triển khai thí điểm chế định thừa phát lại bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong những năm qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng Ba và nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh.
Bước sang giai đoạn phát triển hiện nay, với nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đề ra là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước và đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đã đặt ra cho ngành Tư pháp cơ hội lớn, đồng thời cũng nhiều thách thức. Tranh thủ cơ hội, biến thách thức thành điểm tựa, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban dân tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đổi mới cách thức, mô hình, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh con người xứ Thanh văn minh, thân thiện như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; tiếp tục xã hội hóa gắn với quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật, minh bạch hóa các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành…Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó, mục tiêu đặt ra là phải xây dựng ngành Tư pháp thật sự “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả”.
Chặng đường 33 năm đã đi qua, nhìn lại những thành quả mà Sở Tư pháp đã đạt được để thấy rõ hơn sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tự hào trước những thành quả đã đạt được, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra./.
Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp