DANH MỤC

Quyết định v.v ban hành ” quy định quy trình tiếp nhận , xử lý , ký số , phát hành , quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc ” Tại Sở Tư pháp

Nội dung Quyết định 129/QĐ-STP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp