DANH MỤC

Sở Tư pháp: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện ban hành.

Sở Tư pháp: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện ban hành.
Thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ- CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 07/5/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Kế hoạch số 603/KH-STP về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành tại huyện: Quảng Xương, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Nga Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, nội dung kiểm tra là tình hình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước; thẩm quyền, nội dung, căn cứ pháp lý, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản. Văn bản kiểm tra gồm Nghị quyết của HĐND; Quyết định, Chỉ thị của UBND; Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND; văn bản hành chính do UBND, Chủ tịch UBND ban hành.

Thời điểm kiểm tra: đối với huyện Nga Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Đông Sơn, kiểm tra những văn bản được ban hành từ ngày 01/7/2012 đến 31/3/2014; huyện Thọ Xuân, kiểm tra những văn bản được ban hành từ ngày 01/01/2012 đến 31/3/2014; thành phố Thanh Hóa, kiểm tra những văn bản được ban hành từ ngày 01/10/2012 đến 31/3/2014

Việc kiểm tra văn bản tại các đơn vị sẽ được thực hiện từ ngày 16/5/2014 đến ngày 03/6/2014.

Hà Anh

Kế hoạch 603/KH-STP

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp