DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 10/3/2017 của Sở Tư pháp về việc bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/5/2017, tại thành phố Sầm Sơn, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tham dự Hội nghị có 420 đại biểu là cán bộ, công chức thuộc UBND, HĐND các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định, Cẩm Thủy, Bá Thước, Ngọc Lặc và Lãnh đạo UBND, cán bộ HĐND, cán bộ tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được Báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề: Những quy định chung và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.v.v.
Việc tổ chức Hội nghị với mục đích nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; kiểm soát thủ tục hành chính; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản QPPL, đánh giá việc thi hành văn bản QPPL.
Theo kế hoạch, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tổ chức 07 Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho gần 2.000 đại biểu của cấp huyện và cấp xã. Trong tháng 9 năm 2017 sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật cấp tỉnh cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.
Đình Bình

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp