DANH MỤC

Sở Tư pháp: Tổng kết công tác tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

Sở Tư pháp: Tổng kết công tác tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ngày 27/01/2015, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy – UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nội chính, Đoàn luật sư; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014, công tác tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, giúp UBND các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tư pháp tiếp tục có những chuyển biến lớn trên nhiều lĩnh vực hoạt động, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Ngành tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng, chuyên sâu hơn để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật. Nổi bật là vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức, triển khai Hiến pháp, tổ chức Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát động cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng lớn của cả tỉnh, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được chú trọng, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng; vì vậy, chất lượng văn bản ban hành có tính khả thi cao; công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính được ban hành mới, góp phần thực hiện Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, theo dõi thi hành pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp dần đi vào nề nếp theo hướng cải cách thủ tục hành chính và xã hội hoá các hoạt động bổ trợ tư pháp … với những kết quả đạt được trong năm qua, ngành Tư pháp tỉnh nhà đã được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đánh giá cao; được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết vướng mắc về tổ chức, biên chế làm công tác pháp chế tại các sở, ngành chưa kịp thời; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính chưa mang lại hiệu quả thực sự; công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số địa bàn vẫn mang tính hình thức; pháp luật chưa thực sự đến được với người dân; thủ tục hành chính tại một số chính quyền cấp cơ sở chưa được công khai đầy đủ, còn đặt ra thủ tục sai quy định, vẫn chưa được kiểm soát; việc thực thi chưa nghiêm; tình trạng vi phạm pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng vẫn còn; công tác hộ tịch, chứng thực ở cơ sở còn sai sót.

Đã có 06 ý kiến thảo luận tại hội nghị, đánh giá kết của công tác trong năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất nhiệm vụ công tác năm 2015 và các giải pháp thực hiện.

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015. Nhân dịp này, Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 05 tập thể và cá nhân; tặng kỷ niệm chương ” Vì sự nghiệp Tư pháp ” cho 13 cá nhân. Giám đốc Sở Tư pháp tặng danh hiệu lao động tiên tiến 05 tập thể và 49 cá nhân, 14 chiến sỹ thi đua cơ sở; tặng giấy khen cho 12 tập thể và 49 cá nhân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Đình Sơn, Phó giám đốc phụ trách Sở Tư pháp đã chỉ đạo các các đơn vị trong ngành trong năm 2015, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

– Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các văn bản luật có hiệu lực thi hành trong năm 2015 như: Luật công chứng (sửa đổi), Luật hộ tịch, Luật hôn nhân gia đình .v.v. Tham mưu triển khai lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) theo kế hoạch.

– Tăng cường đôn đốc các cơ quan, địa phương hưởng ứng và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi để tạo sức lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng khắp trong nhân dân; tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2015.

– Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương để pháp luật thực sự đến được với người dân.

– Nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý văn bản QPPL; tăng cường kiểm tra văn bản QPPL, đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Tập trung theo dõi thi hành pháp luật vào các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

– Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố kịp thời các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường hoạt động kiểm tra thủ tục hành chính. Tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Luật Hộ tịch Thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp và số lượng cấp Phiếu lý lịch tư pháp chậm.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đặc biệt là lĩnh vực công chứng, chứng thực theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

– Kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo chủ chốt.

– Đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp.

Thanh Hoa

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp