DANH MỤC

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đấu giá tài sản
Thực hiện Công văn số 1670/BTP-BTTP ngày 18/5/2015 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1875/UBND-NC ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đóng góp ý kiến vào dự án Luật Đấu giá tài sản; ngày 01/6/2015 Sở Tư pháp đã có Công văn số 858/STP-BTTP về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đấu giá tài sản gửi các tổ chức bán đấu giá tài sản.

 

Nội dung dự thảo Luật Đấu giá tài sản

Tờ trình

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp