DANH MỤC

Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 03/9/2015, Giám đốc Sở Tư pháp đã có Công văn số 1576/STP-XDVB về việc mời họp tham gia ý kiến vào dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Luật Thống kê (sửa đổi)và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Để tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến, nội dung các dự thảo văn bản được đăng tải đầy đủ tại đây.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi);

Luật thống kê (sửa đổi);

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp