DANH MỤC

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Theo đó, mục đích là bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; bảo đảm mọi người dân trên địa bàn đều được cấp giấy tờ hộ tịch (đặc biệt là cấp Giấy khai sinh, Trích lục khai tử), có đầy đủ nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật.

Nội dung thực hiện gồm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cấp tỉnh; kiến nghị, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch; cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đội ngũ đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch; các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử và xác định đúng nguyên nhân tử vong, có chứng nhận cửa cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh tử; thông tin thống kê về hộ tịch được bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý của nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân; nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn), nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm bảo đảm số liệu thống kê hộ tịch, chính xác, đầy đủ, kịp thời và bảo đảm tính phổ biến theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Tại kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ động tham mưu và triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn toàn tỉnh; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và các nội dung theo Chương trình của Chính phủ, chủ động ban hành Kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện nội dung của Chương trình trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất.

 

Hà Anh

Kế hoạch 61/KH-UBND

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp