DANH MỤC

Thanh Hóa: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Ngày 03/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

 

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài;

2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài;

4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

5. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

6. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;

7. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài;

8. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc;

9. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài;

10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

11. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch);

12. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài;

13. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;

14. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài;

15. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài;

16. Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp