DANH MỤC

Văn bản quản lý điều hành

STTKý hiệuTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 2384-CV-BTGTU

30/10/2019

2 80/BC-STP

28/2/2019

3 652/KH-STP

21/11/2019

4 217/KH-UBND

18/10/2019

5 4430/QĐ-HĐTD

29/10/2019

6 217/KH-UBND

18/10/2019

7 213/KH-UBND

16/10/2019

8 4034/QĐ-UBND

04/10/2019

9 3985/QĐ-HĐTD

02/10/2019

10 202/KH-UBND

01/10/2019

11 203/KH-UBND

01/10/2019

12 3297/SVHTTDL-NVVH

25/9/2019

13 12449/UBND-NN

18/9/2019

14 2932/BTP-PBGDPL

08/8/2019

15 185/KH-UBND

29/8/2019

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp