DANH MỤC

Văn bản quản lý điều hành

STTKý hiệuTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 134/KH-STP

27/3/2020

2 139/KH-STP

31/3/2020

3 10/CT-UBND

28/3/2020

4

5 1631-CV/TU

25/3/2020

6 06/CĐ-UBND

18/3/2020

7 03-KH/BTC

03/3/2020

8 107/KH-STP

12/3/2020

9 04/CĐ-UBND

07/3/2020

10 65

11 65/KH-UBND

28/2/2020

12 67/KH-UBND

28/2/2020

13 79/KH-STP

26/2/2020

14 60/KH-HĐPH

24/02/2020

15 71/KH-STP

25/02/2020

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp