DANH MỤC

Văn bản quản lý điều hành

STTKý hiệuTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 5409/QĐ-UBND

20/12/2019

2 255/KH-UBND

24/12/2019

3

4 736/TB-STP

13/12/2019

5 48/KH-BTP

04/12/2019

6 2384-CV-BTGTU

30/10/2019

7 80/BC-STP

28/2/2019

8 652/KH-STP

21/11/2019

9 217/KH-UBND

18/10/2019

10 4430/QĐ-HĐTD

29/10/2019

11 217/KH-UBND

18/10/2019

12 213/KH-UBND

16/10/2019

13 4034/QĐ-UBND

04/10/2019

14 3985/QĐ-HĐTD

02/10/2019

15 202/KH-UBND

01/10/2019

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp