DANH MỤC

Văn bản quản lý điều hành

STTKý hiệuTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 203/KH-UBND

01/10/2019

2 3297/SVHTTDL-NVVH

25/9/2019

3 12449/UBND-NN

18/9/2019

4 2932/BTP-PBGDPL

08/8/2019

5 185/KH-UBND

29/8/2019

6 2379/QĐ-BTP

16/9/2019

7 KH 3337

30/8/2019

8 3336-3340

30/8/2019

9 408/BD-STP

02/8/2019

10 409/KH-STP

02/8/2019

11 VB-BTP

11/7/2019

12 983/STP-VP

25/6/2019

13 649/STP-PBGDPL

03/5/2019

14 19/2019/NĐ-CP

19/02/2019

15 VB-BTP

08/01/2019

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp