DANH MỤC

11 Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XIV

Danh sách Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XIV

TT Tên văn bản Số, ký hiệu

Ngày

có hiệu lực

1 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 01/01/2021
2 Luật Thư viện 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 01/7/2020
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 01/07/2020
4 Luật Dân quân tự vệ 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 01/7/2020
5 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019 01/7/2020
6 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 50/2019/QH14 ngày 25/11/2019 10/01/2020
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019 01/07/2020
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 01/07/2020
9 Luật Lực lượng dự bị động viên 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019 01/7/2020
10 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 01/01/2021
11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 55/2019/QH14 ngày 26/11/2019 01/07/2020

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp