Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Các văn bản hướng dẫn Giám định tư pháp

– Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Giám định tư pháp. – Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7...

ĐỌC THÊM
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp (theo Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012) và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định...

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa