Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản

Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản

ĐỌC THÊM
Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

ĐỌC THÊM
Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức giải cầu lông chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tổ chức giải cầu lông chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp: Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Sở Tư pháp: Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp: Đẩy mạnh công tác truyền thông trong phổ biến, giáo dục pháp luật

ĐỌC THÊM
Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Sở Tư pháp: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa