Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch: Tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Ngày 28/9/2018, Sở Tư pháp - Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch và các phòng, đơn vị có liên quan của hai ngành. Theo đó, nội dung bàn giao gồm: công việc, hồ sơ tài liệu, kinh phí và con người. Trong đó nội dung công việc là đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ năm 2010 đến nay. Tại thời điểm bàn giao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp nhận nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng , thực hiện hương ước, quy ước. Sở Tư pháp đã chuyển giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã khẳng định: Bàn giao nhiệm vụ xây dựng, thực hiện hương ước quy ước từ Sở Tư pháp sang Sở Văn hóa thể thao và du lịch không phải là “chấm dứt” nhiệm vụ, mà trong phạm vi khả năng trách nhiệm được giao, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và cùng với Sở Văn hóa Thể thaovà Du lịch để tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác này để hương ước, quy ước thực sự là “cánh tay nối dài” của pháp luật và cùng với pháp luật điều chỉnh một cách toàn diện các mối quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội. Trần Vân
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa