Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Chi tiết xem tại file đính kèm. CV 3850 ngay 04.10.2019 tbao ket qua KTTSHNCC lan 3.pdf

ĐỌC THÊM
Thông báo hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mã số BC 044518 cấp ngày 08/8/2010 cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng

Ngày 22/9/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển...

ĐỌC THÊM
Danh sách tập sự hành nghề công chứng

Danh sách tập sự hành nghề công chứng (10/2020)

ĐỌC THÊM
Các văn bản hướng dẫn Công chứng, chứng thực

– Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của liên bộ: Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công...

ĐỌC THÊM
Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai

Ngày 20 tháng 4 năm 2017,Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-HĐKT về Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự...

ĐỌC THÊM
Thanh Hóa: Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2804/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Tổng...

ĐỌC THÊM
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Ngày 15/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Thông tư này quy định...

ĐỌC THÊM
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

BỘ TƯ PHÁP                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

ĐỌC THÊM
Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Ngày 03/01/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng...

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa