Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai

Ngày 20 tháng 4 năm 2017,Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-HĐKT về Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự...

Ngày 20 tháng 4 năm 2017,Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-HĐKT về Nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai

 

Nội dung Quyết định 568/QĐ-HĐKT

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa