Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết: Số hóa dữ liệu hộ tịch tại 3 huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Bá Thước

File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Quyết...

ĐỌC THÊM

Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 QĐ 1137/QĐ-UBND

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa