Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Tài liệu hướng dẫn xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Tài liệu hướng dẫn xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

ĐỌC THÊM
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

ĐỌC THÊM
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

ĐỌC THÊM
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - một số vướng mắc cần tháo gỡ

Cấp phiếu lý lịch tư pháp - một số vướng mắc cần tháo gỡ

ĐỌC THÊM
Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dụng.

Hướng dẫn chứng thực chữ ký trong Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dụng.

ĐỌC THÊM
Hướng dẫn một số quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính ph

Hướng dẫn một số quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính ph

ĐỌC THÊM
Phân biệt các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Phân biệt các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

ĐỌC THÊM
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI TRẠI GIAM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI TRẠI GIAM

ĐỌC THÊM
Một số điểm lưu ý khi đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

Một số điểm lưu ý khi đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã

ĐỌC THÊM
Phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP

Phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa