Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Phân biệt các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Phân biệt các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Phân biệt các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Hiện nay việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( Giấy XNTTHN) được thực hiện ở 02 Nghị định: Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/03/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Để việc cấp Giấy xác nhận TTHN cho đúng đối tượng, các cán bộ hộ tịch cấp xã cần phân biệt rõ:
STT Nội dung thực hiện việc cấp Giấy XNTTHN Nghị định 158/2005/NĐ-CP Nghị định 24/2013/NĐ-CP Ghi chú
1 Đối tượng - Công dân Việt Nam đang cư trú ở trong nước - Công dân Việt Nam đang cư trú ( lao động, học tập, công tác, định cư ) ở nước ngoài có yêu cầu cấp giấy xác nhận TTHN   - Công dân Việt Namđang cư trú ở trong nước  
2 Mục đích - Đăng ký kết hôn tại: + UBND cấp xã ( kết hôn trong nước) + Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài ( đại sứ quán, lãnh sự quán...) + Sở Tư pháp Thanh Hóa ( có yếu tố nước ngoài) - Mục đích khác: làm giấy tờ đất... - Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. vd: kết hôn với người Hàn Quốc và đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Hàn Quốc; ...
3 Thẩm quyền cấp - UBND cấp xã - Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài - UBND cấp xã
4 Trình tự thực hiện - Công dân nộp 01 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã - UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, xác minh và cấp Giấy XNTTHN - Công dân nộp 02 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã - UBND cấp xã có công văn gửi Sở Tư pháp xin ý kiến. ( kèm theo 01 bộ hồ sơ) - Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn đương sự (trong trường hợp cần thiết phỏng vấn cả người nước ngoài) hoặc tiến hành xác minh. - Sở Tư pháp có công văn trả lời UBND cấp xã. - Sau khi nhận được văn bản trả lời của Sở Tư pháp, UBND cấp xã cấp Giấy XNTTHN.
5 Cách thức nộp hồ sơ Nộp trực tiếp hoặc ủy quyền Nộp trực tiếp ( không được ủy quyền cho người thân)
6 Biểu mẫu - Tờ khai : mẫu TP/HT-2013-TKXNHN ( Thông tư 09b/2013/TT-BTP) - Giấy XNTTHN: mẫu TP/HT-2010-XNHN.2 ( Thông tư 08.a/2010/TT-BTP) - Tờ khai : mẫu TP/HT-2013-TKXNHN ( Thông tư 09b/2013/TT-BTP) - Giấy XNTTHN: Mẫu TP/HTNNg-2013-XNTTHN (Thông tư 09b/2013/TT-BTP)
7 Lưu ý: - Tên của người nước ngoài ghi theo Hộ chiếu ( không dùng phiên âm) - Cung cấp thêm số điện thoại vào Tờ khai để tiện cho Sở Tư pháp liên hệ khi thực hiện phỏng vấn đương sự. - Cán bộ tư pháp cần hỏi rõ đương sự kết hôn tại đâu để xác định thẩm quyền và cách thức thực hiện.
Lê Nguyệt
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa