Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Các văn bản hướng dẫn Luật sư

– Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. – Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

ĐỌC THÊM
Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề luật sư

Ngày 28/11/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (gọi tắt là Thông tư số 19). Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 19 gồm:...

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa