Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết xem tại file đính kèm ! http://stp.thanhhoa.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/d4034.signed.pdf

Chi tiết xem tại file đính kèm !

http://stp.thanhhoa.gov.vn/wp-content/uploads/2019/10/d4034.signed.pdf

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa