Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp có công văn số 766/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố: thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo đúng quy định (gửi danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên về Sở Tư pháp). Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp xin đăng tải toàn bộ danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

ĐỌC THÊM
Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Danh...

ĐỌC THÊM
Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

File đính kèm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Danh...

ĐỌC THÊM
Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được...

ĐỌC THÊM
Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được...

ĐỌC THÊM
Tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

File đính kèm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Công...

ĐỌC THÊM
Tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

File đính kèm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Công...

ĐỌC THÊM
Quy định mới về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo...

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa