Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chi tiết tại file đính kèm ! * Kế hoạch số 214/KH-UBND

Nội dung chi tiết tại file đính kèm !

* Kế hoạch số 214/KH-UBND

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa