Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Tìm kiếm văn bản
Danh sách văn bản
STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhThể loạiTải về
1 84/KH-UBND Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 01/04/2024 Kế hoạch
2 76/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 24/03/2024 Kế hoạch
3 71/HK-HĐPH Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2024 12/03/2024 Kế hoạch
4 244/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 29/02/2024 Quyết định
5 560/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 01/02/2024 Quyết định
6 45/KH-STP Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 24/01/2024 Kế hoạch
7 41/KH-STP Triển khai thực hiện công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 24/01/2024 Kế hoạch
8 31/QĐ-STP Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chƣơng trình công tác Tư pháp năm 2024 23/01/2024 Quyết định
9 24/QĐ-UBND Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2024 19/01/2024 Kế hoạch
10 09/QĐ-STP Chương trình công tác Tư pháp năm 2024 12/01/2024 Quyết định
11 975/TB-STP Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2024 của Thanh tra Sở Tư pháp 29/12/2023 Kế hoạch
12 4951/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. 26/12/2023 Quyết định
13 4884/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 21/12/2023 Quyết định
14 298/KH-UBND Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 20/12/2023 Kế hoạch
15 225/KH-UBND Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025 19/09/2023 Kế hoạch
16 522/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo 07/04/2023 Quyết định
17 67/QĐ-BTP Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022 27/01/2023 Quyết định
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa