Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Hà Trung phát huy vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Những năm qua, huyện Hà Trung đã quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là những hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu” các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

ĐỌC THÊM
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-STP của Sở Tư pháp về triển khai công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

ĐỌC THÊM
Như Xuân xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua huyện Như Xuân đã xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL); đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nhất là tại các xã đang phấn đấu hoàn thành chương trình XDNTM, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐỌC THÊM
Thường Xuân phổ biến, giáo dục pháp luật qua các phiên tòa lưu động

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử là hình thức giáo dục đặc thù và có ý nghĩa quan trọng của ngành tòa án. Trong đó, các phiên tòa xét xử lưu động được đánh giá là mang lại hiệu quả cao bởi người dân được “tai nghe, mắt thấy” quá trình diễn biến của phiên tòa, hiểu rõ hành vi vi phạm pháp luật trong các tình huống cụ thể, để từ đó tự rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày

ĐỌC THÊM
Triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện Như Xuân.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện Như Xuân.

ĐỌC THÊM
Hà Trung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với XDNTM

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, thời gian qua huyện Hà Trung đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), hòa giải ở cơ sở, nhất là các xã đang phấn đấu hoàn thành chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

ĐỌC THÊM
Quảng Xương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

ĐỌC THÊM
Yên Định: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Chiều 2/11, UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 (Ngày Pháp luật Việt Nam) và phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

ĐỌC THÊM
Nga Sơn: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Sáng 24/10, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tập huấn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở

ĐỌC THÊM
Như Thanh nỗ lực giảm thiểu tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Như Thanh là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, dân số trên 99.400 người gồm các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Thổ... cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 43,22%. Vì vậy, những năm qua, huyện Như Thanh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa