Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/4/2023, Sở Tư pháp có công văn số 766/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố: thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo đúng quy định (gửi danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên về Sở Tư pháp). Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp xin đăng tải toàn bộ danh sách báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Danh sách báo cáo viên pháp luật 

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa