Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Các văn bản hướng dẫn Luật sư

– Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. – Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

– Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

– Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”.

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020

Quyết Định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/07/2011 về phê duyệt chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020
Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp, quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháphướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa