Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI TRẠI GIAM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI TRẠI GIAM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI TRẠI GIAM Ngày 04/06/2013 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4325/BTP-HTQTCT hướng dẫn việc đăng ký khai sinh cho trẻ em do nữ phạm nhân sinh ra, đăng ký nhận con, đăng ký khai tử cho phạm nhân, con của phạm nhân chết tại trại giam như sau:   1. Đối với việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. a) Phần ghi về người đi đăng ký khai sinh - Đối với phạm nhân mà có thân nhân ở gần thì đề nghị Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thông báo để thân nhân của phạm nhân đến trực tiếp làm thủ tục đăng ký cho trẻ em trong thời hạn quy định ( 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được sinh ra theo quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch). Mục ghi về người đi đăng ký khai sinh trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi tên thân nhân của phạm nhân đó ( ví dụ: ông, bà, cha, mẹ...của phạm nhân đi khai sinh cho cháu, thì ghi tên người đi khai sinh đó). Trường hợp thân nhân của phạm nhân đã nhận được thông báo nhưng không đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em, thì thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo hướng dẫn như đối với trường hợp phạm nhân có thân nhân ở xa hoặc không có thân nhân. - Đối với phạm nhân mà có thân nhân ở xa hoặc không có thân nhân thì đề nghị Giám thị trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thông báo cho công chức tư pháp hộ tịch của UBND cấp xã (nơi có trại giam) về việc trẻ em được sinh ra. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức đăng ký khai sinh lưu động ngay tại trụ sở của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. Mục ghi về Người đi đăng ký khai sinh trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi tên của người mẹ. b) Phần ghi về nơi sinh ( trong Sổ dăng ký khai sinh và Giấy khai sinh) - Trường hợp phạm nhân sinh con tại cơ sở y tế thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ sinh ra ( ví dụ: bệnh viện tỉnh/huyện A; Trạm y tế xã B...). - Trường hợp phạm nhân sinh con tại bệnh xá của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thì chỉ ghi địa danh hành chính ( xã, huyện, tỉnh), mà không ghi tên trại giam ( ví dụ: trẻ em sinh ra tại bệnh xá của trại giam X thì chỉ ghi nơi sinh là xã, huyện, tỉnh). 2. Đối với việc đăng ký nhận con Trường hợp nhận con trong trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thì UBND cấp xã nơi có trụ sở của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thực hiện đăng ký nhận con. Điều kiện và thủ tục đăng ký việc nhận con được thực hiện chung theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP. 3. Đối với việc đăng ký khai tử Trường hợp phạm nhân, con của phạm nhân chết tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thì UBND cấp xã nơi có trụ sở của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thực hiện đăng ký khai tử. Việc cấp Giấy báo tử, thủ tục khai tử được thực hiện chung theo quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP. 4. Đối với trường hợp đã đăng ký khai sinh Để bảo đảm cho trẻ em sinh ra bình thường, tránh mọi sự mặc cảm sau này, cho nên đối với trường hợp trẻ em là con của phạm nhân đã đăng ký khai sinh mà trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh có ghi thông tin liên quan đến trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện ( như nơi sinh, người đi đăng ký khai sinh...) thì UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh phối hợp với Giám thị trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện điều chỉnh nội dung đăng ký khai sinh theo hướng như sau: - Về nơi sinh: nếu đã ghi nơi sinh là bệnh xá trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thì điều chỉnh lại ( chỉ ghi tên xã, huyện, tỉnh như hướng dẫn nêu trên) - Về người đi đăng ký khai sinh: nếu đã ghi người đi đăng ký khai sinh là Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, thì điều chỉnh ghi tên của người mẹ. Trường hợp người mẹ sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù mà có yêu cầu điều chỉnh những thông tin ghi trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của trẻ em ( đăng ký khai sinh cho trẻ em trong thời gian người mẹ chấp hành hình phạt tù). thì UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em thực hiện điều chỉnh nội dung đăng ký khai sinh theo hướng dẫn nêu trên. Sau khi đã điều chỉnh các nội dung trong Sổ đăng ký ký khai sinh, UBND cấp xã cấp Giấy khai sinh mới ( cả bản chính và bản sao) cho trẻ em theo nội dung đã điều chỉnh; thu hồi Giấy khai sinh đã cấp trước đây./. Phòng Hành chính tư pháp
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa