Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Ngày 15/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng Thông tư này quy định...

Ngày 15/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

Thông tư này quy định về thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, đăng ký hành nghề, cấp Thẻ công chứng viên; đào tạo nghề công chứng, khoá bồi dưỡng nghề công chứng, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; tổ chức và hoạt động công chứng; một số mẫu giấy tờ trong hoạt động công chứng. Đối tượng áp dụng của Thông tư là công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tải file đính kèm:

Thông tư số 06 của BTP ngày 15-06-2015 (Bản ký chính thức).doc

01. Giay de nghi cong nhan dao tao nuoc ngoai.doc

02. Giay dang ky tham du khoa boi duong nghe cong chung.doc

03. Don de nghi bo nhiem CCV.doc

04. Don de nghi mien nhiem CCV.doc

05. Don de nghi bo nhiem lai CCV.doc

06. Giay dang ky hanh nghe va cap The CCV.doc

07. Giay de nghi cap lai The CCV.doc

08. Don de nghi thanh lap VPCC.doc

09. Don dang ky hoạt dong VPCC.doc

10. Giay de nghi thay doi noi dung dang ky hoat dong VPCC.doc

11. Giay de nghi chuyen doi VPCC.doc

12. Quyet dinh cho phep chuyen doi PCC thanh VPCC.doc

13. Quyet dinh cho phep thanh lap VPCC.doc

14. Quyet dinh cho phep chuyen doi VPCC.doc

15. Quyet dinh cho phep hop nhat VPCC.doc

16. Quyet dinh cho phep sap nhap VPCC.doc

17. Quyet dinh cho phep chuyen nhuong VPCC.doc

18. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.doc

19. Bien hieu cua TCHNCC.doc

20. Mau loi chung doi voi HD, GD.doc

21. Mau loi chung doi voi ban dich.doc

22. So cong chung HD, DG.doc

23. So cong chung ban dich.doc

24. So theo doi viec su dung lao dong.doc

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa