Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Ngày 03/01/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng...

Ngày 03/01/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng, không phải cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay bị kết án về tội phạm do cố ý…, có thể lựa chọn và thỏa thuận với 01 tổ chức hành nghề công chứng về việc tập sự hành nghề công chứng tại tổ chức đó. Trường hợp không tự liên hệ tập sự được, có thể đề nghị Sở Tư pháp nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại 01 tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

Thời gian tập sự là 12 tháng, kể từ ngày tập sự tại tổ chức hành nghề công chứng. Trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự, thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các tổ chức hành nghề công chứng với điều kiện tổng thời gian tập sự tại mỗi tổ chức hành nghề công chứng ít nhất là 04 tháng và phải có nhận xét bằng văn bản của công chứng viên hướng dẫn tập sự và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Riêng đối với người tập sự tại 01 tổ chức hành nghề công chứng có thời gian tập sự từ 01 tháng đến dưới 04 tháng do tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động; công chứng viên hướng dẫn tập sự chết hoặc vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn; người tập sự thay đổi nơi tập sự từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; công chứng viên hướng dẫn không còn đủ điều kiện hướng dẫn tập sự hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật…, khoảng thời gian tập sự từ 01 tháng đến dưới 04 tháng này vẫn được tính vào tổng thời gian tập sự hành nghề công chứng của người đó.

Thông tư số 01/2014/TT-BTO có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2014. Nội dung Thông tư tại đây

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa