Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thanh Hóa: Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2804/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Tổng...

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2804/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tổng số 13 tiêu chí, tối đa 100 điểm. Các tiêu chí cụ thể là: Tiêu chí về tổ chức nhân sự của Văn phòng Công chứng: công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên kế toán, lưu trữ; Tiêu chí về trụ sở làm việc: tính pháp lý của trụ sở làm việc, tổng diện tích sử dụng phòng công chứng viên, phòng tiếp người yêu cầu công chứng và kho lưu trữ hồ sơ đã công chứng; Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành nghề công chứng; Về án ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Giám đốc Sở Tư pháp thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng. Các thành viên của Tổ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí và số điểm của các tiêu chí tiến hành xét duyệt và chấm điểm từng hồ sơ. Điểm của từng hồ sơ được tính bằng điểm trung bình của các thành viên tham gia chấm điểm. Hồ sơ được đề nghị xét chọn phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên và có số điểm cao nhất trong số hồ sơ xin thành lập trong 1 đơn vị hành chính cấp huyện. Trường hợp có nhiều hồ sơ có điểm bằng nhau, thì hồ sơ đề nghị xét chọn sẽ theo thứ tự ưu tiên: Hồ sơ có số điểm về tổ chức nhân sự cao hơn, có điểm về trụ sở cao hơn. Căn cứ vào kết quả xét duyệt và số điểm của từng hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép thành lập VPCC theo quy định. Người nộp hồ sơ đề nghị thành lập VPCC có quyền khiếu nại về việc từ chối cho phép thành lập VPCC. Việc giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại./. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện quy định này./.

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa