Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Chi tiết xem tại file đính kèm. CV 3850 ngay 04.10.2019 tbao ket qua KTTSHNCC lan 3.pdf

Chi tiết xem tại file đính kèm.

CV 3850 ngay 04.10.2019 tbao ket qua KTTSHNCC lan 3.pdf

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa