Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Thông báo cấp giấy chứng nhận đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa