Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Sở Tư pháp Thanh Hóa: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chiều ngày 17-5-2018, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (17/5/1983 - 17/5/2018). Tới sự có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các vụ của Bộ Tư pháp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thế hệ cán bộ của Sở Tư pháp qua các thời kỳ; trưởng phòng tư pháp 27 huyện, thị xã, thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.   Tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển Sở Tư pháp Thanh Hóa. Thời kỳ đầu mới được thành lập, Sở Tư pháp Thanh Hóa được giao 6 nhiệm vụ, đến nay đã được giao 34 nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của sở cũng được tăng cường củng cố và phát triển. Khi mới thành lập, bộ máy của sở chỉ có 1 giám đốc và 4 phòng nghiệp vụ với 12 cán bộ, đến nay đã có 8 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 120 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó 98% cán bộ có trình độ cử nhân luật trở lên; 16 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Trên mỗi chặng đường phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về kinh tế, văn hóa - xã hội trong từng giai đoạn phát triển của tỉnh nhà. Trong công cuộc đổi mới đất nước, trước yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành triển khai đồng bộ các mặt công tác. Với nhiều giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá, huy động mọi nguồn lực để triển khai các lĩnh vực công tác trọng tâm, các nhiệm vụ công tác mới đã đạt nhiều kết quả. Trong đó, nhiều mặt công tác đạt thành tích vượt bậc, có chất lượng, hiệu quả năm sau luôn cao hơn năm trước, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Thể hiện trước hết trong công tác tham mưu cho tỉnh về xây dựng thể chế, cụ thể là ban hành cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phục vụ cho các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sở đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp soạn thảo, thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND và UBND tỉnh ban hành. Trong đó, có nhiều văn bản về thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, như: Chính sách phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn, các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các chính sách thu hút nguồn lực. Đặc biệt, sau khi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực, Sở Tư pháp đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả luật này, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung phù hợp với pháp luật, những nội dung luật nghiêm cấm như không ban hành thủ tục hành chính... được thực hiện nghiêm túc; 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được thẩm định; đồng thời, tham mưu về mặt pháp lý giúp UBND giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc pháp luật, các tranh chấp, các vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó tập trung vào lĩnh vực tranh chấp đất đai, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án đầu tư. Cùng với việc tích cực tham mưu xây dựng văn bản pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được sở quan tâm chỉ đạo triển khai. Mỗi năm, đã tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra gần 200.000 văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành... Qua đó, kịp thời đề xuất UBND tỉnh hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ cho đầu tư phát triển, nhất là trên các lĩnh vực thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh doanh của tỉnh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được tăng cường, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Cùng với việc chú trọng tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, những năm qua, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời các luật được Quốc hội thông qua. Quá trình triển khai công tác PBGDPL đã có nhiều đổi mới về cách thức triển khai, hình thức và nội dung tuyên truyền, như: Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng... qua đó, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác PBGDPL, đưa nhanh pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sở Tư pháp cũng là đơn vị xung kích đi đầu với nhiều đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, như: Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai đề án về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản; đề án về công tác hòa giải ở cơ sở, PBGDPL cho người dân miền núi, miền biển. Ứng dụng công nghệ thông tin theo mô hình “kiềng ba chân” trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Đưa vào hoạt động các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành, như: Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch... Các mặt công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại, lý lịch tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý... đều có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2016); Huân chương Lao động hạng Nhì (2010); Huân chương Lao động hạng Ba (2005). Liên tục từ năm 2015 đến nay, được Bộ Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, UBND tỉnh xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2013, 2017, Sở Tư pháp đã được Bộ Tư pháp tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành tư pháp. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Thời gian tới, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản và công tác tư vấn pháp luật trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư; tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đổi mới cách thức, mô hình, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tiếp tục xã hội hóa gắn với quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành... Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ Sở Tư pháp đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Sở Tư pháp phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp, đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, triển khai thi hành các văn bản quản lý pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Củng cố, kiện toàn tổ chức, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng để tham mưu tích cực và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Gắn hoạt động chuyên môn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao tặng Sở Tư pháp bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể Sở Tư pháp và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Sở Tư pháp Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp; Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp 35 năm thành lập sở. Nguyễn Oanh
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa