DANH MỤC

Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

QĐ 1137/QĐ-UBND

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp