DANH MỤC

5 tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác Biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”

Trong 187 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra được 5 tác phẩm vào vòng chung khảo.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa
Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá
ĐT: 02373.852763; Fax: 02373.751584
Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp