Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Lang Chánh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân

Thời gian qua, huyện Lang Chánh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người dân vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội LHPN, Công an tỉnh, UBND huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị TTPBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Lang Chánh năm 2023.

TTPBGDPL gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Từ ngày 22 đến 24-8, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội LHPN, Công an tỉnh, UBND huyện Lang Chánh tổ chức 2 hội nghị TTPBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Lang Chánh năm 2023. Đã có gần 300 đại biểu thuộc các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn gồm: Tam Văn, Tân Phúc, Giao Thiện, Lâm Phú, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương, thị trấn Lang Chánh tham dự hội nghị.

Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 861/KH-BDT ngày 1-8-2023 của Ban Dân tộc tỉnh về triển khai thực hiện nội dung số 01 và nội dung số 02, thuộc tiểu dự án 01, Dự án 10 (biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS) Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Bá Tường, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: “Công tác TTPBGDPL luôn có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Các đại biểu tham dự hội nghị đều là cán bộ của thôn, bản, người có uy tín đã được Nhân dân bầu chọn và đại diện hộ gia đình thay mặt cho cộng đồng, tổ chức tiếp thu các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Là những người trực tiếp tiếp xúc hằng ngày, hằng giờ với đồng bào lại càng cần phải có sự nghiên cứu kỹ hơn các chính sách, pháp luật thì mới có thể tuyên truyền, phổ biến, giải thích được cho đồng bào”.

Ông Hà Văn Hồng, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Phúc chia sẻ: “Thôn Tân Bình có 85% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp, trồng luồng. Về tham dự hội nghị, thôn Tân Bình có 15 đại biểu là bí thư, trưởng thôn, đại diện các đoàn thể và hộ tiêu biểu trong thôn. Chúng tôi được nghe các báo cáo viên đến từ Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giới thiệu một số chuyên đề rất thiết thực, hữu ích trong cuộc sống, công việc hàng ngày như: Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc miền núi... Qua đó, giúp mỗi cán bộ thôn, bản củng cố, cập nhật, bổ sung một số kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách dân tộc và các chương trình, dự án đang được triển khai tại địa phương”.

Đa dạng hóa các hình thức TTPBGDPL

Cùng với sự quan tâm của tỉnh, các ngành cấp trên, thời gian qua, huyện Lang Chánh chủ động thực hiện công tác thông tin, TTPBGDPL cho người dân, đặc biệt ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Huyện đã củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện. Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 78 tổ hòa giải với 512 hòa giải viên. Củng cố, kiện toàn thành lập hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các hội nghị TTPBGDPL được tổ chức tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân huyện Lang Chánh.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn xã biên giới Yên Khương (Lang Chánh), Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,73km đường biên giới, với 3 mốc quốc giới (348, 349 và 350). Địa bàn phụ trách quản lý 1 xã biên giới Yên Khương gồm 9 thôn bản với 1.167 hộ/5.490 khẩu, 3 dân tộc Thái, Kinh, Mường, trong đó dân tộc Thái chiếm 97,3%. Đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn trong đó hơn 80% số hộ dân trên địa bàn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Yên Khương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, hàng năm, đơn vị tập trung biên soạn giáo án, các chuyên đề cần tập trung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tại địa phương. Lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt của thôn, bản với các nội dung như: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam..., góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian qua, huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; xe lưu động; Cổng thông tin điện tử của huyện; bản tin nội bộ, trang facebook “Tư pháp Lang Chánh”; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu đến tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức và người dân; xét xử lưu động tại cơ sở, các hội nghị tập huấn... Chỉ riêng 6 tháng năm 2023, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị cấp huyện tổ chức 16 hội nghị, với 1.284 đại biểu tham dự; tại cấp xã tổ chức 13 hội nghị, với 1.985 đại biểu tham dự về các nội dung như: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30-12-2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30-12-2022 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản... giúp các đơn vị, cán bộ lâm nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn nắm rõ các quy định. Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn triển khai, áp dụng vào thực tiễn tại địa phương. Huyện Lang Chánh cũng đã tổ chức triển khai các nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTPBGDPL trên địa bàn huyện Lang Chánh, giai đoạn 2022-2026”, năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Lang Chánh đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 23-5-2023 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, năm 2023 trên địa bàn huyện. Căn cứ Kế hoạch số 119, UBND huyện Lang Chánh đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật theo nội dung số 02 (PBGDPL, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS) thuộc tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện.

Bà Lê Thị Thiết, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lang Chánh, cho biết: “Thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật theo nội dung số 02, tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện năm 2023, Phòng Tư pháp được UBND huyện giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị TTPBGDPL. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm VHTT,TT&DL huyện xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục; tuyên truyền bằng xe lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về các nội dung tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; an toàn giao thông, một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, các quy định về kết hôn, hệ lụy của vấn đề ly hôn, tình trạng tảo hôn... Tổ chức biên soạn tờ rơi: “Tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình”; “Một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”. Đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn cấp phát tờ rơi cho các đối tượng theo quy định. Thông qua việc tổ chức TTPBGDPL nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Nhân dân; đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trong tình hình mới. Hiện nay, phòng tư pháp đã và đang phối hợp với các phòng chức năng, các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo công tác tuyên truyền theo kế hoạch đề ra”.

Theo: baothanhhoa.vn

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa