Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa – thành tích hoạt động trong 40 năm qua nhân ngày thành lập Sở Tư pháp Thanh Hóa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa – thành tích hoạt động trong 40 năm qua nhân ngày thành lập Sở Tư pháp Thanh Hóa

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp Thanh Hóa, do UBND tỉnh quyết định thành lập theo Quyết định số 2676 QĐ-TC/UB ngày 02/12/1997, Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản được phép giao dịch để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Với hơn 26 năm kinh nghiệm hoạt động, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa đã ký hợp đồng với nhiều tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại các địa bàn: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Triệu Sơn, Ngọc Lặc….và thực hiện nhiều hợp đồng bán đấu giá tài sản, trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Trải qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm không ngừng phát triển cả về tổ chức, hoạt động. Quá trình tổ chức bán đấu giá thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, giá bán tăng nhiều so với giá khởi điểm, được các huyện, thị xã, thành phố đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại Tỉnh nhà. Khởi đầu của trung tâm với biên chế chỉ có 5 người, cơ sở vật chất còn khó khăn, thể chế pháp luật về bán đấu giá tài sản mới hình thành. Nhưng xác định bán đấu giá tài sản là hoạt động bổ trợ Tư pháp, hoạt động dịch vụ pháp lý có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Được sự quan tâm UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Tư pháp, hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ngày càng có sự phát triển tích cực và rõ nét, Trung tâm đã từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng động, chuyên nghiệp. Hiện nay, trung tâm có tổng số 8 viên chức và người lao động, trong đó 6 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách, số còn lại hưởng lương từ nguồn thu tự trang trải của Trung tâm. Đội ngũ cán bộ Trung tâm được đào tạo cơ bản, trong đó 5 cử nhân luật, 1 cử nhân tài chính và kinh tế; 2 đấu giá viên. Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm đều có trình độ, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo sự tin tưởng lớn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị làm việc hiện đại; đồng thời chú trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản, luôn đảm bảo tốt việc công khai minh bạch thủ tục, hồ sơ bán đấu giá của đơn vị, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác chuyên môn và nâng cao hiệu quả công việc; xây dựng nếp sống văn minh công sở, từng bước đổi mới và hoàn thiện quy trình xử lý công việc, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và viên chức, người lao động; đặc biệt luôn hướng tới việc phục vụ tốt khách hàng, tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho khách hàng. Ngày 4/3/2010, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản được ban hành, có hiệu lực từ 1/7/2010, là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng về bán đấu giá tài sản và đã tạo ra một bước ngoặt trong hoạt động của Trung tâm. Theo đó hoạt động bán đấu giá đã chuyển dần từ hoạt động hành chính sang xã hội hóa với sự tham gia cạnh tranh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản. Với năng lực, uy tín của Trung tâm đã tạo được trong suốt cả quá trình hoạt động, Trung tâm luôn là địa chỉ được các chủ sở hữu hợp pháp về tài sản, người có thẩm quyền xử lý tài sản lựa chọn khi cần thực hiện bán đấu giá tài sản; thể hiện qua số lượng, giá trị hợp đồng cũng như kết quả đấu giá thành ngày càng tăng cao. Tính từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã ký kết 4.125 hợp đồng, tổng giá trị khởi điểm của hợp đồng đã ký kết hơn 14.542 tỷ đồng; thực hiện đấu giá thành 3.704 hợp đồng với tổng giá trị khởi điểm của hợp đồng hơn 12.429 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản bán được hơn 14.891 tỷ đồng; đấu giá vượt so với giá khởi điểm, tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2.462 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện ký kết và tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 1.237 hợp đồng; tài sản nhà nước 1.383 hợp đồng; tài sản thi hành án 862 hợp đồng; các loại tài sản khác 643 hợp đồng. Với những thành tích đạt được, Trung tâm nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm được Sở Tư pháp tặng Bằng khen. Dưới góc độ Trung tâm, ngay từ đầu năm Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm trong đó đề ra chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện rõ ràng, chi tiết. Ngoài ra, Trung tâm thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua của ngành Tư pháp do Sở Tư pháp phát động; xây dựng và thực hiện tham mưu cho cơ quan chức năng có thẩm quyền về lĩnh vực đấu giá tài sản. Từ ngày 01/7/2017 trở đi, công tác đấu giá tài sản đã chuyển sang một giai đoạn mới theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đó là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội mới đối với Trung tâm trong quá trình chuyên nghiệp hóa, hòa nhập tốt vào xu thế xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản. Trong thời gian tới, để triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững, Trung tâm phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. - Lồng ghép việc triển khai Luật Đấu giá tài sản và triển khai thực hiện các luật, bộ luật khác có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Phí và lệ phí, Luật Giá và các văn bản khác có liên quan; - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm; - Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng; chủ động đến với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ thuận lợi và tiện ích cho khách hàng; -  Xây dựng cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Nối tiếp những thành quả đạt được,Trung tâm sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực, không ngừng đổi mới, có nhiều sáng kiến, giải pháp tốt, tăng cường hiệu quả hoạt động chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc để đảm bảo sự phát triển bền vững của mình cùng với sự phát triển của Sở Tư pháp nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Phấn đấu xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trung tâm trở thành một đơn vị bán đấu giá có quy mô và uy tín nhất trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mai Văn Đông – Giám đốc Trung tâm DVĐG tài sản Thanh Hóa

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa