Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Lịch công tác tuần từ 29/11 đến 5/12/2021

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều Thứ 2 (29/11/2021) Thứ 3 (30/11/2021)  8h: Hội nghị triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động...

Ngày tháng Lịch sáng Lịch chiều
Thứ 2
(29/11/2021)
Thứ 3
(30/11/2021)
 8h: Hội nghị triển khai, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh – PGĐ Hoàng Văn Truyền + phòng PBGDPL

8h: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan – PGĐ Lê Hữu Viên + phòng XDVB

Thứ 4
(1/12/2021)
 8h: Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan – PGĐ Lê Hữu Viên + phòng XDVB
Thứ 5
(2/12/2021)
Thứ 6
(3/12/2021)
Thứ 7
(4/12/2021)
Chủ nhật
(5/12/2021)
Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa