Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu

Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia có Công văn số 31/VP-BCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024 gửi các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tiểu ban An toàn, An ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng hệ thống thông tin trọng yếu.

Thời gian qua, tình hình an ninh mạng trong nước diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương và khối doanh nghiệp đang tập trung xây dựng nhiều hệ thống thông tin quan trọng, phức tạp, mang tính liên kết sâu rộng, lưu trữ khối dữ liệu khổng lồ... dễ bộc lộ các điểm yếu có nguy cơ gây mất an ninh mạng, chỉ một cuộc tấn công nhỏ lẻ có thể lan rộng, xâm nhập toàn bộ hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Trước tình hình đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia đã có Công văn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tiểu ban An toàn, an ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương khẩn trương triển khai một số nội dung như:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng;

- Tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về bảo vệ an ninh mạng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc chấp hành, thực hiện nghiêm túc trong toàn đơn vị;

- Tăng cường đầu tư về công nghệ, hệ thống kỹ thuật đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, tránh tình trạng tập trung chuyển đổi số mà thiếu sự quan tâm tới công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng;

- Tập trung đầu tư, phân bổ kinh phí, bố trí nhân lực bảo vệ an ninh mạng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại cơ quan, đơn vị;...

Toàn văn Công văn số 31/VP-BCĐ xem tại file đính kèm./.

Theo: moj.gov.vn

File đính kèm:

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa