Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa

Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2020

Xem chi tiết Kế hoạch kiểm tra tại đây!

Xem chi tiết Kế hoạch kiểm tra tại đây!

Các tin liên quan
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa