Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

ĐỌC THÊM
Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL

Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL

ĐỌC THÊM
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

ĐỌC THÊM
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

ĐỌC THÊM
Thanh Hoá ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Thanh Hoá ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023

ĐỌC THÊM
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

ĐỌC THÊM
Danh sách Số lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh ThanH Hóa

Danh sách Số lượng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh ThanH Hóa

ĐỌC THÊM
Kế hoạch Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Kế hoạch Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

ĐỌC THÊM
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ĐỌC THÊM
Công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2022

Công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2022

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa