Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch vào làm công chức Sở Tư pháp

Căn cứ Công văn số 1447/UBND-THKH ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp; Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 16/01/2024 của Sở Tư pháp về ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức; Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 22/4/2024 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào làm công chức Sở Tư pháp.

ĐỌC THÊM
Thông báo Ttếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp

Căn cứ Công văn số 1447/UBND-THKH ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Sở Tư pháp. Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 16/01/2024 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức tại Sở Tư pháp.

ĐỌC THÊM
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

Bản quyền sử dụng: Sở Tư pháp Thanh Hóa

Địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá

ĐT: 02373.852.763; Fax: 02373.751.584

Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Đình Sơn – Giám đốc Sở Tư Pháp

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa